грохнал

грохнал
гл. - отпаднал, изнемощял, уморен, преуморен, изморен, изтощен, съсипан, немощен, изнурен, безсилен, разкапан, сломен, отпуснат, смазан, слаб
гл. - стар, престарял, преминал години, застарял
гл. - омаломощен, отчаян, покрусен
гл. - старчески, сенилен, изкуфял

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • застарял — гл. стар, състарял, минал години, грохнал, отпаднал, състарен …   Български синонимен речник

  • изкуфял — прил. изглупял, изветрял, глупав, оглупял, изплискан прил. бабешки, старешки, вдетинен прил. побъркан, шантав, объркан прил. старчески, сенилен, грохнал …   Български синонимен речник

  • изморен — прил. изтощен, отпаднал, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

  • изнурен — прил. изтощен, отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

  • изтощен — прил. отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

  • капвам от умора — словосъч. уморен съм, преуморен съм, изнурен съм, грохнал съм, грохвам, отпадам, преуморявам се, уморявам се, изнемогвам, губя сили, падам от умора, изтощавам се, каталясвам …   Български синонимен речник

  • морен — прил. отпаднал, изморен, уморен, заморен, изтощен, изнемощял, грохнал …   Български синонимен речник

  • омаломощен — гл. грохнал, отпаднал, смазан, отчаян, покрусен гл. обезсилен, изтощен, отпуснат …   Български синонимен речник

  • остарял — прил. стар, дърт, застарял, минал години, състарен, престарял, грохнал, отпаднал прил. вехт, извехтял, овехтял, старомоден, отживял, износен, отживял си времето, изостанал, демодиран, допотопен прил. закъснял, просрочен прил. изтъркан, негоден… …   Български синонимен речник

  • отпаднал — гл. изнемощял, безсилен, уморен, унил, изморен, неразположен, преуморен, слаб, изтощен, изнурен, посърнал, болен гл. обезсърчен, паднал духом, отчаян, загубил кураж гл. примрял, пребит гл. немощен, недъгав гл. омаломощен, грохнал, смазан,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”